IF Hållbar Energi AB

Energilagring för solceller

När man producerar egen el har man under vissa tider en överproduktion. Den kan säljas tillbaka till elnätet eller lagras för kommande behov.

Fördelen med att lagra el med solceller

Den stora fördelen är att vi kan välja när elen ska förbrukas. Vi kan alltså undvika: 

  • tid på dygnet när elpriset är högre
  • när solen inte lyser
  • när effekt-tarifferna slår till med höga kostnader

Dessutom kan vi välja att erbjuda nätstöd till Svenska Kraftnät.

Timdebitering på elpriset

Om man väljer ett avtal med timdebitering varierar elpriset per timme. Det kan man utnyttja om man är lite engagerad och följer prisernas utveckling. Man kan exempelvis se till att ladda batteriet med överproduktion från solen under dagen och se till att fylla det under natten med låga priser.

När priserna är högre under dagtid kan man ta en del av förbrukningen från batteriet till en mindre kostnad.

När solen inte lyser

I vanliga fall måste elen produceras och konsumeras i samma sekund, det går inte att flytta i tid. Om man lagrar elen kan man flytta konsumtionen i tid till när det är molnigt eller solen går ner. Hur länge man kan nyttja det beror på batteriets storlek och förbrukningens storlek

Effekt-tariffer

Större fastigheter drabbas av höga effekt-tariffer med höga kostnader. När många vill använda mycket el vid samma tidpunkt uppstår effektbrist. För att styra förbrukningen till andra tider har man infört effekt-tariffer. Ett exempel är när många kommer hem från jobbet på eftermiddagen och börjar laga mat på spisen.

Kan man nyttja batteriet under dessa timmar finns det pengar att spara.

Elnätsstöd

Ytterligare ett sätt att spara eller tjäna pengar med batterier är att upplåta en del av sin batterikapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Beroende på hur stor systemets tillgängliga effekt är kan man få olika stor intäkt löpande för elnäts stöd.

Har du fler frågor om energilagring med solceller?

Vi hjälper till med solceller för BRF:er, lantbruk, industribyggnader, fastighetsbolag och andra privata fastighetsägare. Kontakta oss på 0763-151500.