IF Hållbar Energi AB

Hållbara Värmesystem

Energioptimering - Sänk kostnaden för värme

Värmesystemen i flerbostadshus har till uppgift att fördela värmen jämnt mellan lägenheterna, mellan rummen i lägenheterna och att värma tappvatten.

I tätbebyggda områden är värmekällan ofta fjärrvärme som kommer in till en undercentral.

Gränsen mellan fjärrvärmeleverantören och fastighetsägaren är en värmeväxlare och en mätare som mäter hur mycket värme som når fastigheten. Efter värmeväxlaren har fastighetsägaren ansvar för att nyttja värmen på bästa sätt.

Injustering av värmesystem

En annan värmekälla är bergvärme eller geoenergi som det också kallas. Oavsett värmekälla behöver värmen fördelas i huset på samma sätt.

När huset är nytt justeras tryck och flöde in för att få en jämn fördelning. Efter ett antal år kan man uppleva en obalans mellan lägenheterna. Då kan det behövas en ny injustering och eventuellt byte av ventiler och termostater.

Har man obalans klagar ofta de som har det kallt. Om man då enbart höjer värmen i huset kommer några att få det för varmt. De klagar sällan utan öppnar fönster eller balkongdörr. Det är viktigt att ha kontroll på värmesystemet för att undvika onödiga kostnader och miljöpåverkan.

Återvinning av värme

Återvinning av värme är ett mycket lönsamt sätt att höja energiprestandan på byggnaden. Det kan ske från inomhusluften eller från spillvattnet.

Återvinning i ventilationen har funnits under en längre tid men alla fastigheter har inte det. Att återvinna värmen ur spillvatten är en nyare teknik men väldigt effektiv, upp till 90%.

Det vatten man tar in i fastigheten har en låg temperatur och man värmer upp det till 50-60 grader. Sen när man duschar, diskar, kör tvättmaskiner och liknande skickar man ut det varma vattnet till reningsverket. Temperaturen kan ligga på 20-25 grader under vissa tider.

Om man återvinner värmen innan man skickar spillvattnet vidare till reningsverket behöver man inte köpa lika mycket fjärrvärme. Då får man ett mycket bättre driftnetto och ett mer hållbart värmesystem för din fastighet.