IF Hållbar Energi AB

Solceller Lantbruksfastighet

Fördelar med solceller till Lantbruksfastighet

Solceller kan vara en bra investering för lantbrukare. De kan bidra till att minska energikostnaderna, öka värdet på fastigheten och göra lantbruket mer hållbart.

Minskade energikostnader

Solceller kan producera egen el, vilket kan bidra till att minska lantbrukets energikostnader. Detta kan spara lantbrukare mycket pengar på lång sikt.

Ökat värde på fastigheten

En fastighet med bra energiprestanda är mer attraktivt för köpare. Solcellerna är en värdefull tillgång som kan bidra till att öka fastighetens värde.

Miljövänlig energi

Solceller är en förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna. Det gör ridhuset mer hållbart och bidrar till att skona miljö och klimat.

Specifika exempel på hur solceller kan användas i lantbruksfastigheter

Solceller kan användas för att driva belysning, uppvärmning och ventilation i lantbruksbyggnader.

  • Belysning: Solceller kan driva belysning i ladugårdar och övriga byggnader med minskade energikostnader och mer hållbar miljö.
  • Uppvärmning: Egenproducerad el kan värma upp lantbrukets byggnader. Det bidrar till att minska energikostnaderna och skapa en mer bekväm miljö för djur och människor.
  • Ventilation: Solceller kan användas för att driva ventilationen i lantbrukets olika byggnader med minskade energikostnader och mer hälsosam miljö för djur och människor.

Vart ska man installera solceller på ett Lantbruk?

Solceller kan installeras på alla typer av tak som har tillräckligt med sol. För lantbruk är det vanligast att installera solceller på taket. Det beror på att taket är en stor och tillgänglig yta som får mycket solljus.

Söderläge är särskilt lämpligt för solceller eftersom solinstrålningen är högst per kvadratmeter. Därmed är också produktionen högst per kvadratmeter.

Öst/Väst-läge är också en bra plats för solceller. Solcellerna kan installeras på båda sidor. Produktionen är lite mindre per kvadratmeter men takytan är dubbelt så stor och kan ge högre produktion än enbart ett södertak

Norrläge är mindre lämpligt för solceller eftersom det får mindre solljus. Lönsamheten blir lägre och tar längre tid att räkna hem.

Om taket är skuggat, till exempel av träd eller andra byggnader, kan det påverka solcellernas effektivitet. Det är därför viktigt att välja en plats för solcellerna som får så mycket solljus som möjligt eller använda teknik som mildrar skuggans inverkan.

Utöver taket kan solceller också installeras på andra ställen på lantgården, till exempel på väggarna eller på markytan. Solceller på väggarna kan vara en bra lösning om taket inte är lämpligt för installation. Solceller på markytan kan vara en bra lösning om ytan får mycket solljus och inte används till annat.

Man kan dessutom installera på ett sätt som gör att marken kan brukas parallellt med solcellsanläggningen.

Vad är viktigt att tänka på när man ska installera solceller till lantbruksfastighet?

När man ska installera solceller på lantbruket är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer. Här är några av de viktigaste:

  • Kostnad: Kostnaden för att installera solceller kan variera beroende på storleken på ladugård eller andra byggnader, typen av solceller som används och installationskostnaden. Slutligen är det ambitionsnivån och behovet av el som sätter budgeten
  • Effekt: Solcellsanläggningen bör vara anpassad för att producera tillräckligt med el för gårdens behov. Det är viktigt att beräkna elbehovet innan man väljer storleken på solcellsanläggningen.
  • Skugga: Om taket är skuggat av träd eller andra byggnader kan det påverka solcellernas effektivitet. Det är viktigt att ta hänsyn till skugga när man väljer plats för solcellerna.

Underhåll: En solcellsanläggning kan behöva översyn med visst intervall för att säkerställa funktion och säkerhet. Det är viktigt att välja en leverantör som erbjuder underhållsservice.

Regler och tillstånd solceller till lantbruk

Beroende på anläggningens storlek och effekt kan anslutning till elnätet kräva en ny anslutningspunkt eller en effektuppgradering. En ny anslutningspunkt krävs om solcellsinstallationen ansluts till en annan del av elnätet än den befintliga elanläggningen. En effektuppgradering kan behövas om den befintliga elanläggningen inte har tillräckligt med kapacitet för att hantera den extra elen från solcellsinstallationen.

Behöver du rådgivning kring dina solceller?

Vi som solcellskonsult hjälper dig gärna med din investering i solceller för ditt lantbruk eller jordbruksfastighet. Kontakta oss på 0763151500