IF Hållbar Energi AB

Bidrag solceller lantbruk

För närvarande (2024) finns det inga bidrag som företag kan ansöka om för installation av solceller. Däremot betraktas solcellerna som en investering i näringsfastigheten med de avdragsmöjligheter som då följer. Möjligheterna är också goda att med olika typer av kreditupplägg helt undvika belastning på den kontanta kassan.

Vi hjälper dig som solcellskonsult att planera investesteringen i solceller för ditt lantbruk eller jordbruksfastighet.