IF Hållbar Energi AB

Solcellspaket lantbruk

Solcellspaket för lantbruk efterfrågas ibland.

Erfarenheten är att lantbruken ser olika ut och behoven varierar men att det finns ett antal gemensamma nämnare som återkommer.

Faktorer som påverkar solcellspaketet för lantbruk

Storleken på paketen beror på vilken förbrukning och ambitionsnivå man har. Är ett eller flera tak involverade i paketet? Om man har tankar på att lägga till batterier är det bra att förbereda sig för det. Laddbara bilar och andra fordon blir allt vanligare och då kan man producera elen till dem. Solceller, batterier och laddning är en väldigt bra kombination om man förbereder rätt. Vi hjälper dig som solcellskonsult att förbereda lantbruket inför en investering i grön energi..