IF Hållbar Energi AB

Bidrag solceller lantbruk

solceller lantbruk

Bidrag solceller lantbruk För närvarande (2024) finns det inga bidrag som företag kan ansöka om för installation av solceller. Däremot betraktas solcellerna som en investering i näringsfastigheten med de avdragsmöjligheter som då följer. Möjligheterna är också goda att med olika typer av kreditupplägg helt undvika belastning på den kontanta kassan. Vi hjälper dig som solcellskonsult […]

Solcellspaket lantbruk

solceller lantbruk

Solcellspaket lantbruk Solcellspaket för lantbruk efterfrågas ibland. Erfarenheten är att lantbruken ser olika ut och behoven varierar men att det finns ett antal gemensamma nämnare som återkommer. Faktorer som påverkar solcellspaketet för lantbruk Storleken på paketen beror på vilken förbrukning och ambitionsnivå man har. Är ett eller flera tak involverade i paketet? Om man har tankar på […]

Energilagring för solceller

Energilagring för solceller När man producerar egen el har man under vissa tider en överproduktion. Den kan säljas tillbaka till elnätet eller lagras för kommande behov. 0763-151500 Fördelen med att lagra el med solceller Den stora fördelen är att vi kan välja när elen ska förbrukas. Vi kan alltså undvika:  tid på dygnet när elpriset […]